Home :: SURF ON TOP and KAHUNA SKI's

SURF ON TOP and KAHUNA SKI's

Products

 
 
Mega Kahuna PE ( Plastic )
 
Mega Kahuna PE ( Plastic )
 
Mega Kahuna PE ( Plastic )
SKU: SKU123211111112311121136
 
SKU: SKU1232111111123111211363
 
SKU: SKU12321111111231112113631
£895.00 ($1244.05)
including VAT 20.00 %
 
£895.00 ($1244.05)
including VAT 20.00 %
 
£895.00 ($1244.05)
including VAT 20.00 %
Qty
 
Qty
 
Qty
 
 
 
Mega Krazy Kahuna
 
Mega Sweet Kahuna
 
Mega Hot Kahuna
SKU: SKU12321111111231111
 
SKU: SKU1232111111123
 
SKU: SKU12321111111231
£1200.00 ($1668.00)
including VAT 20.00 %
 
£1200.00 ($1668.00)
including VAT 20.00 %
 
£1200.00 ($1668.00)
including VAT 20.00 %
Qty
 
Qty
 
Qty
 
 
Mega Mighty Kahuna
 
Sit on top surf kayak. Mega Surf on Top
SKU: SKU123211111112311
 
SKU: SKU1232111111123111
£1200.00 ($1668.00)
including VAT 20.00 %
 
£1200.00 ($1668.00)
including VAT 20.00 %
Qty
 
Qty